Kategoritë

Ai që e kontrollon të kaluarën, e kontrollon të ardhmen, ndërsa ei që e kontrollon të sotmen e kontrollon të kaluarën George Orwell “1984” Shkruan: Mirjana Najçevska Shteti mund...

Ministër i mëparshëm për  kulturë, tani Koordinator nacional për interkulturalizëm, një shoqëri, zhvillim i kulturës dhe bashkëpunim ndër-resorëve, Robert Allagjozovski është përgjegjës për zbatimin e një nga strategjitë më...

Vendosja institucionale e shoqërisë maqedonase bazuar në kushtetutën maqedonase, sot është një standard, një model, një përkufizim i një kushtetute shtetërore që në thelb ofron barazi për të gjithë...