Kategoritë

Debati publik për fatin e “Sallës Universale” në Shkup po zhvillohet në mënyrë të duhur: argumentet dhe mendimet me të cilat do të ridefinohet dukja, kapaciteti, përmbajtja dhe vendi...