Kategoritë

CIVIL – Qendra për Liri e dënon ashpër keqpërdorimin e fëmijëve dhe të miturve për qëllime politike dhe zgjedhore. Në bazë të monitorimit afatgjatë zgjedhor të Civilit, konstatohen raste...

“Fushata zgjedhore është paraqitje publike e kandidatëve të konfirmuar nga organet kompetente dhe programet e tyre në periudhën parazgjedhore për zgjedhje të caktuara”, thuhet në fjalorin në nenin 2...

CIVIL- Qendra për Liri e dënon ashpër gjuhën e urrejtjes nga të gjitha subjektet politike dhe individët, grupe të organizuara ose të paorganizuara, si dhe kërcënimet ndaj kryeministrit Zoran...

Real dhe objektiv, i balancuar, i drejtë, i barabartë, i ndershëm dhe i pavarur, profesional, me komente të ndara nga informatat, tolerante, i lirë dhe përgjegjës. Këto janë fjalët...

Biljana Jordanovska Analizë e procesit zgjedhor në periudhën nga 8 shkurti – 21 mars viti 2019 Komisioni Shtetëror Zgjedhor i shpalli zgjedhjet presidenciale më 8 shkurt. Një prej dimensioneve...