Kategoritë

Reformat zgjedhore si parakusht për zbatimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike me mundësi të njëjta për të gjithë nënkupton ndryshim të plotë të Kodit zgjedhor të deritanishëm,që nënkupton...