Kategoritë

Qytetaret dhe qytetarët me dekada po përballen me një realitet të hidhur. Njerëzit në institucionet të cilëve u janë besuar përgjegjësi të larta, jeta, shëndeti, dinjiteti, drejtësia, të drejtat...

“Mesazhi është i thjeshtë. CIVIL – Qendra për Liri, qytetaret dhe qytetarët porosisin – fund për shpërdorimin!” porositi sot Xhabir Deralla, presidenti i CIVIL -Qendrës për Liri, para dorëzimit...

Me shpalljen e zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të parakohshme lokale 2019, Civili filloi me seri tekstesh edukative për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor.