Kategoritë

Duke e mbështetur iniciativën për ndryshim të modelit zgjedhor, Azbi Nuredini nga “Iniciativa për të drejtat e njeriut”, në konferencën për reforma zgjedhore “Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni” në...

Patjetër duhet të kemi komunikim cilësor politik, e për këtë është i domosdoshëm edukimi mediatic për politikanët, por edhe të zmadhohet niveli i përgjegjësisë shoqërore për partitë politike, vlerëson...

“Demokratët”  angazhohen për ndryshim në pjesën e shumicës, votim të obligueshëm, që të mundësohet konsensus më i madh, deklaroi Ljubomir Kërstevski përfaqësues i partisë, në konferencën e CIVILit “Perspektivat...

“Ka ardhur koha ta ndryshojmë modelin zgjedhor, edhe këtë edhe atë të mëparshmin, veçmë e dhanë kontributin e tyre, vlerëson Vlladimir Trajkovski nga NSDP.