Një delegacion treanëtarësh nga Trupi për revizion i instrumentit për ndihmë paraqasëse nga Republika e Maqedonisë, i udhëhequr nga Adem Curri, revizor kryesor  për IPA, sot dhe nesër qëndron...