Kategoritë

Shqipëria po prezanton kulturën e gjallë në zemër të Brukselit, në sallën BOZAR, nga ku do të shpalosë ngjyrat, ritmet dhe energjinë e një vendi me identitet europian, vetëm...

Në ambientet e Civilit dje u mbajt punëtori për gazetari qytetare. Pjesëmarrësit e rinj kishin mundësinë të njihen me rolin e gazetarisë qytetare në shoqëri dhe se si përmes...

Shpërblimet për tregimet e gazetarëve qytetarë të cilët në dy muajt e kaluara shkaktuan reagime në opinion, reagime institucionale, por edhe ndryshime në shoqëri, CIVIL – Qendra për Liri...

KONFERENCË

“Kisha dashur t’u paraqes një pasqyrë tjetër e cila me siguri ka të bëjë me lirinë e qytetarëve, por është e lidhur me teknologjinë. Dëshiroj t’u tregoj për një...