Kategoritë

TË DREJTAT E GRUAS “Luftë, jo kafene”

“Luftë, e jo kafene” është tema e panelit  që e organizon CIVIL – Qendra për Liri, të enjten ( 7 mars) në ora 12 në Menada.

Në seminarin dyditor për gazetari qytetare në Veles, në organizim të Civilit, në nivel nacional, morën pjesë edhe entuziastë të rinj, të cilët paksa kanë qenë të involvuar në...

Pritet riatdhesim i shtetasve të Maqedonisë të robëruar si luftëtarë në radhët e të ashtuquajturit Shteti Islamik (ISIS) në Siri dhe Irak, ndërkaq një pjesë e tyre do të...