Kategoritë

Me shpalljen e zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të parakohshme lokale 2019, Civili filloi me seri tekstesh edukative për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor.

CIVIL – Qendra për Liri sot do ti vizitojë komunat Likovë dhe kumanovë, ku përmes kominukimit të drejtpërdrejtë me qytetarët do ta prezantojë projektin e ri Ardhmëri e gjelbër,...