Kategoritë

Diktatorët dhe krimi i organizuar janë të lidhura fort në shumë vende të botës. Qëllimi i tyre i errët është të vendosin mbizotërimin në institucione, ekonomi, kulturë dhe media,...