Kategoritë

Prej sot 16.03.2020 në RTVM fillon transmetimi i programit edukativ i ashtuquajtur “TV Klasa”. Të tria kanalet e servisit televiziv kombëtar do të transmetojnë përmbajtje edukative sipas lëndëve që...