Kategoritë

Më 14 Nëntor 1908 në Manastir filloi punimet Kongresi i Manastirit ose Kongresi i Alfabetit, me qëllim krijimin e një alfabeti të njësuar që do të ishte edhe fillimi...

“Nuk i dërgojmë fëmijët në shkollë, sepse nuk kemi ujë t’i pastrojmë. Atje ka edhe fëmijë tjerë dhe nuk dëshirojnë të shoqërohen me fëmijët tonë, kush do të shoqërohet...