Kategoritë

Josif Roshidovski, vullnetar në Shoqatën për të drejtat e Romëve, organizatë që u ofron ndihmë juridike falas për grupet e margjinalizuara me fokus në shoqërinë rome, theksoi se janë...

Gazetaret dhe gazetarët qytetar janë bartës të gazetarisë e cila lajmëron pa frikë dhe pa shërbime. Ata të cilët dëshirojnë të dinë se si të mençurit dhe guximtarët mund...

CIVIL – Qendra për Liri organizoi edhe një seminar të suksesshëm për gazetari qytetare në të cilin morën pjesë qytetare dhe qytetarë të interesuar, gazetarë të rinj dhe përfaqësues...

Civili e vazhdoi serinë e prezantimeve publike mes studentëve, kësaj here edhe para një grupi të rinjsh në Universitetin “American Colledge – Shkup”.

Me projektin “Veprim – Integrim”, CIVIL – Qendra për Liri do të kontribuojë për forcimin e vetëdijes publike, reformat demokratike, iniciativat e gjelbra dhe kuptimin e vlerave evropiane dhe...