Kategoritë

CIVIL – Qendra për Liri organizon panel diskutimin “Kush i “rrotullon” Romët?”, dedikuar Romëve dhe të drejtave të tyre, të mërkurën në klubin GEM mbi Menadë, me fillim nga...

OBJEKTIVI QYTETAR Zëshëm për ndryshime!

Kur institucionet heshtin, ndërsa mediat janë nën presion, fuqia dhe përgjegjësia për alarmimin për padrejtësitë dhe mosfunksionimin e sistemit mbetet në duart e qytetareve dhe qytetarëve të përgjegjshëm.

Civili e zbaton projektin Veprim – Integrim për mbështetjen e reformave demokratike, pjesëmarrjes qytetare, iniciativave të gjelbra dhe vlerave evropiane në Republikën e Maqedonisë. Nesër, më 29 maj (...

Në një lagje rome në Tetovë, në qendër të qytetit, jetojnë rreth 150 njerëz nga të cilët 90 janë fëmijë. Të harruar nga institucionet dhe shteti ata jetojnë në...

Dita ndërkombëtare për luftën kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë, 17 maji, për herë të parë shënohet në vitin 2004, me qëllim të tërhiqet vëmendja e krijuesve të politikave dhe...

Ekipi i Civil Media i pyeti qytetaret dhe qytetarët e Shtipit çfarë Maqedonie duan. Përveç një qytetari që e ka të njejtë se çfarë do të jetë Maqedonia derisa...