Kategoritë

Pas miratimit të „Well below 2 ◦C“ ( Shumë nën 2 gradë Celsius) me marrëveshjen e Parisit nga viti 2015, si  qëllim ndërkombëtar për kufizimin e ngrohjes globale, gjeoinxhinieria...

CIVILi organizoi punëtori “Çfarë Maqedonia dua?”, si pjesë e projektit “Aksion-Integrim”, në Veles në të cilën morën pjesë kryetari i komunës, Ace Kocevski, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të...

Ekipi i CIVIL Media i pyeti qytetaret dhe qytetarët e Velesit çfarë Maqedonie duan. Përveç se duan Maqedoni të qetë dhe prosperuese, qytetaret dhe qytetarët ardhmërinë e Maqedonisë e...

Unioni Rinor – Krushevë e shënoi punën aktive 19 vjeçare me ngjarje jokonvencionale me qëllim për lidhje të bashkësisë së Unionit Rinor – Krushevë, anëtarë, aktivistë, vullnetarë, partnerë dhe...

Civili e zbaton projektin Veprim – Integrim për mbështetje të reformave demokratike, pjesëmarrjes qytetare, iniciativave të gjelbra dhe vlerave evropiane në Republikën e Maqedonisë.

Qasja e shoqërisë në Maqedoni ndaj Romëve mund të shihet edhe nga sjellja e institucioneve, përfaqësuesve të pushtetit dhe politikanëve të cilët nuk arritën të marrin guximin e mjaftueshëm...

CIVIL -Qendra për Liri, nesër në ora 12 në klubin GEM në Shkup do të ndajë shpërblime për gazetaret dhe gazetarët qytetarë më të suksesshëm nga dy muajt e...