Kategoritë

MASH Në RTVM fillon transmetimi i programit edukativ “TV Klasa”

Prej sot 16.03.2020 në RTVM fillon transmetimi i programit edukativ i ashtuquajtur “TV Klasa”. Të tria kanalet e servisit televiziv kombëtar do të transmetojnë përmbajtje edukative sipas lëndëve që nxënësit i mësojnë në shkollë. Mësimdhënësit do t’i ligjërojnë mësimet të cilat në këtë periudhë duhej të ishin përvetësuar në pajtim me planet dhe programet mësimore. Ndërsa për fëmijët e moshës parashkollore do të transmetohen emisionet edukative dhe përrallat në pajtim me moshën e tyre.

Emisioni i parë në gjuhën maqedonase fillon në orën 10:30 në RTM1 dhe në orën 12:15 në RTM2 në gjuhën shqipe, ndërsa do t’i kushtohet mirëmbajtjes së higjienës, si temë e cila është çdoherë e rëndësishme, por veçanërisht në këtë periudhë kjo rëndësi duhet të jetë e ngritur në nivel më të lartë.

Çdo ditë do të njoftoheni për emisonet dhe temat të cilat do të shtjellohen të nesërmen.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës u bën thirrje të gjithë nxënësve që ta ndjekin programin dhe në mënyrë të dobishme ta plotësojnë kohën që e kalojnë në shtëpi, përderisa shkollat dhe kopshtet janë të mbyllura përkohësisht. Arsimi është procesi dhe interesi i tyre më i mirë i cili nuk guxon të ketë ngecje!