Kategoritë

Qytetaret dhe qytetarët me dekada po përballen me një realitet të hidhur. Njerëzit në institucionet të cilëve u janë besuar përgjegjësi të larta, jeta, shëndeti, dinjiteti, drejtësia, të drejtat...