Kategoritë

CIVILi ia kushtoi tetorin aktiviteteve të projekteve në disa fusha dhe tema të reja. Nga organizata thonë se, pavarësisht nga vëllimi i punës dhe llojllojshmëria e temave, ata janë...