Kategoritë

Për shkak të mospagesës së rrogës për muajin nëntor për të punësuarit në kopshtin “Fidani” në Komunën Çair, në shenjë proteste, sot kopshtet nuk do të punojnë.

Temperaturë më e ulët sot në mëngjes në orën shtatë në Maqedoni është matur në Manastir minus gjashtë, pas çka vijojnë me minus pesë Shkup Petrovec dhe Berovë, Demir...