Kategoritë

PARANDALIM Civili sot në Gazi Babë me punëtori kretive “Të bashkuar kundër dhunës”

Civili sot organizon punëtori kreative “Të bashkuar kundër dhunës” në Shtëpinë e Kulturës “Dimitar Vllahov”, në Autokomandë – Gazi Babë, me fillim në ora 12, si pjesë e projektit “Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm”. Punëtoria është pjesë e angazhimeve të përbashkëta të Civilit, shkollat fillore dhe të mesme në Gazi Babë, vetëqeverisjes lokale dhe policisë për forcimin e vetëdijes publike dhe edukimit qytetar në nivel lokal kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Në punëtorinë parashikohet pjesëmarrje e rreth 20 fëmijëve nga më tepër shkollave fillore dhe të mesme të cilat do të pikturojnë në temat “Të drejtat dhe liritë e njeriut”, gjegjësisht, çdo gjë që simbolizon zgjidhje paqësore dhe të përbashkët, të konflikteve përmes dialogut dhe mirëkuptim.

Punëtoria do të jetë e shoqëruar me video projektime, muzikë, shpërblime simbolike për pjesëmarrësit në punëtori, si dhe mirënjohje për pjesëmarrësit në projektin e Komunës Gazi Babë.

Në ngjarjen do të kenë fjalime kryetari i Komunës Gazi Babë, Boris Georgievski, si dhe përfaqësues të Civilit dhe SPB Gazë Babë, dhe Borçe Petrevski, Koordinatori Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit, në pjesën përfundimtare të punëtorisë, pas orës 14.

Civili e zbaton projektin “Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm” me mbështetje nga Ambasada e SHBA në Shkup.