Kategoritë

CIVIL FEST CIVIL FEST PËR LIRI, DREJTËSI DHE BARAZI

E rëndësishme, shumë është e rëndësishme të bëhen festivale, ngjarje dhe mbledhje publike nga çfarëdo lloji. Nuk është me rëndësi vallë bëhet fjalë për festival filmik, teatral, rrugor ose i sektorit qytetarë. Festivalet janë mbledhime të cilët kanë për detyrë të dërgojnë mesazh të fuqishëm për vetëdije, ngritje të moralit dhe përgjegjësi në shoqëri. Dhe këtu nuk ka kompromise!

Të hënën dhe të martën, më 10 dhe 11 dhjetor në Qendra Kulturore Rinore. (QKR) në Shkup do të ndodh CIVIL FEST.

Ky festival caktoi për qëllim të dërgoj mesazh të fuqishëm deri te tërë shoqëria edhe atë të qartë, preciz dhe me një kuptim. Të thërrasim më zë të lartë: LIRI. DREJTËSI. BARAZI.

Na vizitoni në QKR dhe bëhuni pjesë nga CIVIL FEST dhe në të dyja ditët ku do të ketë numër të madh të ekspozitave multimediale dhe prezantime, performime, punëtori, video projektime, shfaqje koncerti dhe dixhej, pika pantomimike, lexime poetike…

Bëhu pjesë e ndryshimit. Bëhu CIVIL.