Kategoritë

CIVIL Anatomia e fushatës parazgjedhore

Civili ka mbajtur konferencë për shtyp në të cilën i prezantoi hulumtimet dhe analizat nga monitorimi zgjedhor në prag të zgjedhjeve lokale në Republikën e Maqedonisë. Xhabir Deralla i prezantoi hulumtimet e vëzhguesve në teren, për nacionalizmin, mostolerancën fetare, gjuhën e urrejtjes, keqpërdorimin e resurseve dhe administratës, keqpërdorimin e fëmijëve dhe financimin jotransparent gjatë fushatës parazgjedhore.

Gjithashtu, i prezantoi edhe informacionet nga raportet e vëzhguesve në lidhje me dhunën parazgjedhore në vend.

 

“Kemi vërejtur më shumë raste të keqpërdorimit të fëmijëve. Edhe këtë proces zgjedhor fëmijët shfrytëzohen si mjetë, edhe në prezencë të prindërve një nga rastet që janë vërejtur gjatë monitorimit nga ekipi i CIVIL-it, në kontekstin zgjedhor. Kjo duhet të ndalet, duhet të ndërmerren masa serioze për përmirësimin e kulturës politike dhe fëmijët të lihen anash nga politika dhe fushata parazgjedhore”, deklaroi Deralla në konferencën për shtyp.

 

Në raportin e monitorimit të procesit zgjedhor për zgjedhjet lokale që po vijnë, vëmendje të madhe i kemi kushtuar edhe parregullësive që janë të theksuara në masë të madhe në këtë fushatë zgjedhore.

 

“Thjeshtë, zgjedhjet lokale në vend se të merren vetëm me problemet dhe temat lokale, çdoherë merren me probleme dhe tema që kanë karakter nacional, gjegjësisht shpesh herë kjo është pikërisht nacionalizmi, urrejtja fetare, problemi i Maqedonisë me emrin, bashkësia ndërkombëtare…  Prezente është gjuha e urrejtjes, veçanërisht në rrjetet sociale..” tha Deralla

 

Lista Zgjedhore është në gjendje kaotike, përderisa konferenca për shtyp filloi me deklaratën e një qytetari i cili nuk mundet ta shfrytëzojë të drejtën e votimit, pasi që, siç thotë ai, nga arsye të panjohura, ai dhe bashkëshortja e tij nuk figurojnë në listën Zgjedhore.

CIVIL – Qendra për liri, ditën e zgjedhjeve, të dielën, më 15 tetor, fillon prej orës 6:30 në mëngjes, ndërsa gjatë ditës janë të parapara konferenca për shtyp në interval kohor prej dy orësh, si dhe debat në orën 20. Konferenca për shtyp do të mbahet në hotelin City Park, ndërsa ekipi për monitorim i Civilit do të jetë në qasje për informata tërë ditën.