Kategoritë

Kryeministri Zaev iu drejtua pjesëmarrësve në konferencë përmes video mesazhit, dhe shprehi bindjen se nga diskutimi do të dalin drejtime konstruktive për kornizën ligjore dhe institucionale për sistemin zgjedhor,...

E.T. Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, Tomas Gerberih, në fjalimin e tij në Konferencën për reforma zgjedhore: Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni, deklaroi se ka ardhur koha që...

Saktë 32 folëse dhe folës e kanë konfirmuar praninë e tyre në Konferencën për reforma zgjedhore: Perspektivat e zgjedhjeve të Maqedonisë, ndërsa numri i paraqitjeve për prani vazhdimisht rritet,...

Deri tani janë konfirmuar rreth 30 folëse dhe folës në Konferencën për reforma zgjedhore: Perspektiva të zgjedhjeve në Maqedoni, ndërsa numri i regjistrimeve rritet vazhdimisht, informojnë nga ekipi i...

“Ardhmërinë e kemi të errët, sepse jemi të rrethuar me shumë ndërtesa, në qytet nuk ka gjelbërim, nuk ka ajër, kemi shumë automjete, definitivisht kemi ardhmëri të errët”, thotë...