Kategoritë

“Ne vazhdimisht zbulojmë probleme që janë shumë të rëndësishme dhe duhet të adresohen, dhe kjo është pasaktësia e listës së votuesve, dhe në këto zgjedhje kemi parë ankesa nga...