Kategoritë

Festivali i Lirisë në organizim të CIVILit me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, sot fillon me dy panel diskutime, “Reforma zgjedhore: Dëshirat përballë realitetit”, me...

Vetë koncepti i një shoqërie për të gjithë është vetëm një mjet për të përmirësuar ndarjen dhe ekskluzivitetin në shoqërinë tonë… Kjo qeveri për shkak se beson në këtë...

PO VIJNË TË GJELBRIT 2020 – Konferencë për vlerat e gjelbra, drejtësi sociale dhe antinacionalizëm, sot, 19 nëntor, me fillim në ora 12. Pyetjet më të rëndësishme për të...