Kategoritë

KOVID -19 Avokatë në rastin 27 prill në vetëizolim

Disa nga  avokatët që  i përfaqësojnë  të akuzuarit për lëndën organizatorë të “27 prillit”, me letër e kanë njoftuar Gjykatën Penale – Shkup se më parë kanë qenë  jashtë shtetit, përkatësisht si preventivë për mbrojtje nga Virusi Kovid-19, ata nuk dalin nga shtëpia.

Për këto arsye seanca e sotme për këtë lëndë u anulua për më 25 mars.

Të akuzuar  në këtë lëndë janë ish kryetari i Kuvendit, Trajko Veljanovski, ish ministrat Spiro Ristovski dhe Mile Janakieski, si dhe ish drejtori i DSK-së, Vlladimir Atanasovski.

Në seancën paraprake  të akuzuarit në fjalimet hyrëse deklaruan se kjo është ndjekje politike e porositur nga pushteti ekzekutiv.

Gjykimin për këtë lëndë e udhëheq  gjykatësi Ilija Tërpkov, ndërsa akuzën e përfaqësuan prokurorja Villma Ruskoska.