Kategoritë

REFORMA ZGJEDHORE GDU kërkon fletëvotime me opsion “asnjë nga të radhiturat”

Partia GDU angazhohet për lista të hapura dhe një njësi zgjedhore, por edhe zvogëlim të numrit të përfaqësuesve, edhe në nivel qendror edhe në nivel lokal.

“Numri i këshilltarëve në Qytetin e Shkupi është 45. Në Nju Jork është 50”, theksoi Petar Kolev nga GDU, në adresimin e tij në Konferencën e CIVILit “Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni”.

Partia angazhohet për ndryshime të censusit, por edhe opsionin “asnjë nga të radhiturat” në fletëvotimet.