Kategoritë

EKONOMI Fund për sipërmarjet me pronarë fiktiv

“Regjistri i pronarëve të vërtetë duhet të prezantojë system që ka si për qëllim të bëjë transparencën e pronarëve dhe strukturave juridike të angazhuara ose të evidentuar si pronarë të vërtetë, i njejti në këtë rast duhet të tregojë pronarin ose personin juridik që në fakt ka kontrollë ndaj firmës. Gjithashtu Ministria e financave ka vënë në përdorim edhe Rregulloren për regjistrim në Regjistrin i cili bën rregullimin e mënyrës së vendosjes së të dhënave, lajmërimin e pronarëve të vërtetë, pjesa e pronësisë, kërkesa teknike dhe mënyra e mirëmbajtjes administrative. Maqedonia ka bërë një përparim të madh në luftën kundër larjes së parave dhe parandalimit të terorizmit, e këtë e ka vërtetuar edhe Instituti i Bazelit në raportin e vitit 2018”, thotë zëvendës-ministrja e Financave, Shiret Elezi.

A.M.