Kategoritë

MINISTRIA E KULTURËS Debat publik për Propozim-ligjin për realizimin e interesit publik në kulturë

Ministria e Kulturës sot organizon debat publik të hapur për propozim ligjin për realizimin e interesit publik në kulturë. 

Fjalime hyrëse do të kenë ministri i Kulturës Asaf Ademi, koordinatori kombëtar i kulturës në qeveri Robert Allagjozovski dhe koordinatori për ligjin Zllatko Teodosievski, këshilltar i veçantë i ministrisë së Kulturës.

(MIA)