Kategoritë

Komiteti Evropian ekonomik-social e organizon forumin e gjashtë të shoqërisë qytetare të Ballkanit perëndimor në Sarajevë më 10-11 korrik të vitit 2017. Temat kryesore në agjendl do të jenë...