Kategoritë

Të gjithë ministrat, deputetët, gjykatësit, prokurorët, drejtorët dhe të gjithë personat e tjerë të zgjedhur dhe emëruar në sektorin publik në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme do të marrin...

Sonte ‘TVSH-ja ime, Dhurata ime’ përmes Lotarisë së Maqedonisë ndau 15 shpërblimet me nga 100.000 denarë. Në këtë edicion morën pjesë 13.680. 433 llogari fiskale nga që janë skanuar...