Kategoritë

Përforcimi i konkurrencës në sektorin privat dhe rritja gjithëpërfshirëse, infrastruktura e qëndrueshme dhe tranzicioni drejt ekonomisë së gjelbër, përfshirë edhe prioritetet për ndërlidhje rajonale dhe përforcim të klimës investuese...

Kryetari i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si sqarim të pjesës së Buxhetit për vitin 2021 që ka të bëjë me llojllojshmëri më të madhe dhe burime...