Kategoritë

Rëndësia e zhvillimit afatgjatë ekonomik dhe ambienti i parashikueshëm i biznesit, si dhe bashkimi i të gjithë aktorëve në prioritetet kryesore që duhet të përmirësojnë të ardhmen e Maqedonisë...