Kategoritë

PUNËTORI Nxënësit nga Velesi bashkë kundër dhunës

Pas punëtorive në Kumanovë dhe Gazi Babë, Civili vazhdon me ngjarjet publike kushtuar luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.

“Bashkë kundër dhunës” është titulli i punëtorisë kreative të cilën “CIVIL – Qendra për Liri, nesër, më 21 maj ( e martë) do ta mbajë në konviktin komunal “Llazar Llazarevski” në Veles, me fillim në ora 12.

Punëtoria është pjesë e angazhimeve të përbashkëta të Civilit, shkollave fillore dhe të mesme nga Velesi, vetëqeverisja lokale dhe policia, për forcimin e vetëdijes publike dhe edukimit qytetar në nivel lokal kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Në punëtorinë parashikohet pjesëmarrje e rreth 20 fëmijëve nga më tepër shkolla fillore dhe të mesme në Veles, të cilët së bashku do të pikturojnë në temat “Të drejtat dhe liritë e njeriut”, gjegjësisht çdo gjë që simbolizon  zgjidhje paqësore dhe të përbashkët të konflikteve përmes dialogut dhe mirëkuptimit.

Punëtoria do të shoqërohet me video projektime, muzikë, ndarje të shpërblimeve simbolike për pjesëmarrësit në punëtori, si dhe mirënjohje për pjesëmarrësit në projektin në Komunën e Velesit.

Me fjalime do të paraqiten përfaqësues të Komunës së Velesit, përfaqësues të Civilit dhe SPB Veles, si dhe përfaqësues i lartë i Komitetit Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit, në pjesën përfundimtare të punëtorisë pas orës 14.

Civili e zbaton projektin “Komunitetet kundër ekstremizmi të dhunshëm” me mbështetje nga Ambasada e SHBA në Shkup.