Kategoritë

TRAUMAT E SOPIT Mbyllni ministritë!

Për çfarë shërbejnë ministritë në vendin tonë? Apo vetëm për të na uruar festat, për të organizuar kokteje të ndryshme dhe për të udhëtuar në vende luksoze me paratë e popullit.

Shkruan: Hasim Memishi Sopi

Gjithë ato harxhime nga të gjitha ministritë dhe në fund rezultati zero, cfarë na duhen ministritë?

“Ministria e ambientit jetësor”, kurse ambienti n’nhall, jetësorja kërkund;

“Ministria e arsimit dhe shkencës”; arsimi n’hall, shkenca kërkund;

“Ministria e planifikimit hapsinor”; planifikimi kërkund, hapsira e uzurpume;

“Ministria e ekonomisë”, ekonomia kërkund, fukarallëku deri n’fyt;

“Ministria e financave”, paret kërkund; politikanët milionerë

“Ministria e transportit dhe lidhjeve”, transporti kërkund, lidhjet familjare vlojnë;

“Ministria e punëve të brendshme”, njerëzit krejt jashtë n’Gjermani;

“Ministria e pushtetit lokal”; kurse pushteti krejt në qeveri;

“Ministria e mbrojtjes”; kurse shteti frikohet prej hijes së vet.

“Ministria e kulturës”, kultura kërkund..

Për çfarë na shërbejnë këto ministri?

A nuk është më mirë të mbyllen të gjithë këta ministri dhe gjithë buxheti i ministrive, veturat luksoze paret e rrugës, paret e truprojave…t’i jepen popullit?