Kategoritë

KARTA QYTETARE CIVILI NË AKSION BOTËROR PËR SHOQËRI PA KUFIJ

CIVIL – Qendra për Liri, me prezantimin publik që do të mbahet në sheshin e qytetit në Gostivar nesër (20 prill 2017) me fillim në ora 12, do ta fillojë projektin më të ri “Shoqëri pa kufij”, i cili do të zbatohet me mbështetje të Fondacionit Gjerman – Hajnrih Bell. Qëllimi kryesor i aksionit është promovimi dhe edukimi i qytetareve dhe qytetarëve të Maqedonisë për Kartën Qytetare, dokumentit global për avancimin e të drejtave qytetare dhe pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes.

Karta paraqet hap të ri të shoqërisë qytetare në korniza globale, që u promovua vitin e kaluar në konferencën botërore për perspektiva globale, e mbajtur në Berlin, me iniciativë të Qendrës Ndërkombëtare për Shoqëri qytetare dhe disa organizatave qytetare botërore të mirënjohura. Civili ishte një nga 50 organizatat e para  nënshkruese të kësaj Karte në nivel global, dhe do të jetë bartës i aktiviteteve promovuese dhe edukative për Kartën në vendin tonë.

Gjatë evenimentit të nesërm në sheshin e Gostivarit, do të organizohet prezantim i hollësishëm i të gjitha aktiviteteve lidhur me Kartën qytetare në nivel botëror dhe nacional. Qytetaret dhe qytetarët do të kenë mundësi të fitojnë materiale informative dhe edukative, si dhe të kyçen në mbështetjen për Kartën, përmes nënshkrimit të deklaratës për mbështetje ose pjesëmarrjes në foto dhe video peticionin, i cili është i pari i këtij lloji, me çfarë Civili për herë të parë do ta vendosë këtë formë të mbështetjes në korniza botërore.

Përveç kësaj, ekipi i Civilit do të ketë edhe një varg takimesh me aktivistë dhe organizata të shquara nga ky rajon, për zhvillimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe mbështetjen e aktivizmit qytetar në frymën e Kartës.

Civili do të mbajë eveniment të këtij lloji javën e ardhshme në Veles, e pastaj, gjatë tre muajve të ardhshme, vijojnë takime edhe me qytetare dhe qytetarë në Shtip, Kavadar, Strugë, Tetovë, Manastir, Ohër dhe Shkup.

Gjatë tërë periudhës, të gjithë që janë të interesuar për kyçje në aktivitetet për mbështetje të Kartës qytetare në nivel nacional dhe botëror, do të kenë mundësinë të informohen dhe të fitojnë dituri, shoqëri, kontakte dhe mundësi të reja për bashkëpunim përmes përmbajtjeve të kanaleve në mediat e Civilit.