Kategoritë

Në ditën para heshtjes zgjedhore, CIVIL – Qendra për Liri i fton mediat, përfaqësuesit e organizatave qytetare dhe misionet vëzhguese, vëzhguesit e Civilit dhe të gjithë qytetarët e interesuar,...