Kategoritë

Forum rajonal “Deponi: Ku dhe kur: do të mbahet sot në Tetovë në organizim të Civika Mobilatis, në të cilin edhe një herë do të aktualizohet problemi shumëvjeçar me...

 Gjatë kohës së fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale, kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, disa herë ka potencuar që për shkak të pastrimit të deponive nuk kanë arritur...

Fabrika “Jugohrom” nga Jegunovca, do të rifillojë në mars ose prill vitin e ardhshëm. Sot në Qeveri, zëvendës kryeministri Koço Angjushev, udhëheqësi i fabrikës, Vasko Skenderovski dhe kryetari i...

Fotografi nga kokë të hedhura të kafshëve, organeve të brendshme dhe eshtrave, të përziere me tonelata mbeturina dhe mbeturina ndërtimore, publikoi organizata joqeveritare nga Tetova “Eco Guerilla” në faqen...