Agjencia për shërbime mediatike  audio dhe audio-vizuale (ASHMAA) ka ngritur tre procedura për kundërvajtje kundër televizioneve “Alfa”, “Kompani 21-M”, dhe “Star”. Sipas ASHMAA, që të tre televizionet, ashtu siç...