Kategoritë

Edhe pse të gjitha reagimet të shtunën ishin për një xhip me targa diplomatike, megjithatë askush nuk i vërejti automjetet e shumta në parkingun në Vodno të mesme, si...

Shkruan: Sasho Ordansoki o të doja sot ta shfrytëzoj kolumnën time ditore për një çështje të karakterit personal, por për të cilën, shpresoj, ka dimensione të caktuara shoqërore më...

Maksim Dimitrievski, kryetar i Komisionit për Mbrojtje të LSDM, në intervistë për CIVIL Media, ndër tjera tha se, kur bëhet fjalë për sigurinë e Maqedonisë, ajo është “rezultat i...