Kategoritë

Fillim i qetë dhe në kohë i rivotimit në vendvotimin 2901 në Sh.F.S. “Idnina” në Çair – është konstatim i vëzhguesve të Civilit nga ora e parë e vëzhgimit...

Ekipi monitorues i Civilit sot ishte në Çair për të vëzhguar prej afër situatën dhe atmosferën për rrethin e tretë zgjedhor, ku pas ankesës së parashtruar nga Lëvizja Besa...

Nga ditarët e vëzhguesve të Civilit që aktualisht po mbulojnë procesin zgjedhor në Komunën e Çairit, është vërejtur dalje masovike e trupit votues që i takojnë përkatësisë tjetër etnike...