Kategoritë

Gjykata kushtetuese e anuloi referendumin në Dojran. Vendimi për anulimin e referendumit të vitit të kaluar, qëndron në numrin 117 të Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nga 26...