Kategoritë

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut,  më 4 gusht, në Sallën e Madhe me një kube të madhe, u mbajt seanca konstituive e përbërjes së dhjetë parlamentare,...

Pas dy vitesh nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Prespës, shteti u bë anëtarja  30 e NATO  dhe është në fazën e fundit të procesit për anëtarësim në Bashkimin Evropian....

Skanon: IGOR K. ILIEVSKI Viti 2019 ishte vit i stuhishëm në të cilin filluan procese të rëndësishme. Disa, si anëtarësimi në NATO, me kamera, fanfare dhe kremtime. Por, disa...