Kategoritë

Diktatorët dhe krimi i organizuar janë të lidhura fort në shumë vende të botës. Qëllimi i tyre i errët është të vendosin mbizotërimin në institucione, ekonomi, kulturë dhe media,...

Lidija Llazova, e dënuar në çështjen Kalldrma më 1 dhjetor 2011, tregoi një pjesë të përvojës së saj në burgun e Manastirit, por edhe si vazhdon jeta e saj.”

Gazetarët qytetarë  pasqyrojnë pamjen e vërtetë në të cilën jetojnë qytetarët. Ata flasin për abuzime të të drejtave të njeriut, padrejtësi sociale, diskriminim, ryshfet dhe padrejtësi zgjedhore… Objektivat ndryshimit...