Kategoritë

Civili e zbaton projektin “Patriotizëm – PO, nacionalizëm – JO!”, me qëllim të kontributit për forcimin e bashkëjetesës, përmirësimin e marrëdhënieve me fqinjët dhe drejt përshpejtimit të proceseve euro-integruese...

CIVIL – Qendra për Liri dhe Qendra e Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBP (MCMS)) organizojnë konferencën “Perspektiva të Maqedonisë: Si deri në Evropë?”, më 4 korrik në hotelin Kontinental,...

Ngrohja globale shkakton probleme klimatike, gjegjësisht, ngrohje graduale të planetit tonë. E tërë kjo shkakton ndryshimin e radhitjes së shirave, mbulesë të zvogëluar të dëborës në hemisferën veriore, ndryshim...

Gjykata kushtetuese e anuloi referendumin në Dojran. Vendimi për anulimin e referendumit të vitit të kaluar, qëndron në numrin 117 të Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nga 26...

Si rezultat i fushatës së suksesshme dhe mbështetjes për pjesëmarrje aktive të qytetarëve, Civili është i ftuar në Mbledhjen tre ditore të bashkësisë për Kartën Qytetare të organizatave joqeveritare...

Shitësit e paligjshëm gjatë vikendit të kaluar u kthyen në vendet e vjetra për shitje në Bit Pazar. Patrullat e përditshme policore nuk i ndalojnë shitësit e paligjshëm të...