Kategoritë

CIVIL-Qendra për Liri ka realizuar një varg hulumtimesh në sferën e drejtësisë sociale në vitin 2015 dhe 2016. Ekipet vëzhguese dhe hulumtuesit e Civilit arritën deri te dëshmitë tronditëse...

“Shteti i robëruar në Maqedoni nuk është as risi, as dikush mund ta fshehë përmes fushatës mediatike. Presioni i rëndë i paskrupullt dhe dhuna nuk mund të fshihen me...

“Shkupi 2014” është pasqyrë e tërë krimit, korrupsionit, nacionalizmit, historisë së rrejshme… Kur them se “Shkupi 2014” duhet të rrënohet, mendoj në faktin se nuk mundemi të dalim në...

Qendra e Maqedonisë për kulturë dhe zhvillim (QMKZ), e prezantoi Raportin përfundimtar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 15 shkurt 2017. Në konferencën e caktuar nuk erdhi...

Prezantimi i publikimit “Shrinking Spaces in the Western Balkans” (Ngushtimi i hapësirës në Ballkanin perëndimor) dhe panel diskutimi në temën “Ngushtimi i hapësirës së veprimit të shoqërisë qytetare”, në...