Kategoritë

Nuk më besohej derisa i shikoja pamjet e dhunës dhe kaosin në Uashington. Sikurse më 27 prill 2017 nuk më besohej se kjo është e mundur të na ndodhë...