Kategoritë

KOVID-19 RMV, nga një janari, 10% TVSH për ushqim dhe pije në shërbimet hotelerike, përjashtim bën alkooli

Qeveria në seancën e sotme të 14-të ka miratuar Projekt-ligjin për mbështetje financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza shëndetësore ekonomike e shkaktuar nga virusi Kovid-19 për pagesën e pagave për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2020.

Me propozim të Ministrisë së Financave, madje sot u miratua edhe Propozimi -ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar (TVSH), i cili si dhe Projekt-ligji për Mbështetjen financiare të punëdhënësve është pjesë e pakos së katërt për përballje me krizën ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi.

“Me ditën e hyrjes në fuqi të ndryshimeve të Ligjit mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar (TVSH) nga 1 janari do realizohet lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për donacionet e dhëna ndaj përdoruesve buxhetor për përballje me koronavirusin Kovid-19. Poashtu do të shtyhet afati për pagesën e TVSH-së për shkak të likuiditetit të mbështetjes së kompanive, njoftojnë nga Qeveria.

Me qëllim të lehtësimit në procesin e lëshimit, transmetimin  dhe pranimin e faturës, do të jepet mundësia e shfrytëzimit të faturës në formë elektronike (pdf ose format tjetër elektronik).

Nga 1 janari 2021, zbatohet dispozitë për zbatimin e normës preferenciale të taksës prej 10 për qind për shitje të ushqimit dhe pijeve për konsum dhe shërbime hotelerike, me përjashtim të pijeve alkoolike. Poashtu regjistrohet edhe dispozitë në zbatimin e normës preferenciale tatimore prej 5 për qind për shërbime të caktuara artizanale nga ana e zanatçinjve të cilët janë regjistruar në regjistrin e zejeve.

Qeveria gjithashtu ka pranuar ndryshimet në Dekretin për mënyrën e organizimit dhe realizimit të mësimit në rrethana të jashtëzakonshme në shkollat ​​fillore dhe të mesme, konform asaj në rast të përkeqësimit të situatës epidemiologjike, kontrollit të arritjeve të nxënësve edhe pa praninë fizike të përgatitura nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës së arsimit dhe trajnimit profesional.