Kategoritë

Sport Protokoll për trajnim në sportet individuale

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar protokolin që duhet ndjekur gjatë trajnimeve për sporte individuale. Me këtë protokol dhe me vendimin e miratuar ditë më parë nga Qeveria, lejohet trajnimi në ambiente të jashtme dhe sporte individuale dhe tenis.