Kategoritë

MONITORIM Edhe një javë thirrja e hapur për vëzhgues

Konkursi për vëzhgues afatshkurtë dhe afatgjatë e CIVIL – Qendrës për Liri do të jetë i hapur derë më 6 mars në ora 17.

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të jenë pjesë e ekipeve vëzhguese të CIVILit duhet ta plotësojnë aplikimin onlajn për paraqitje për vëzhgues afatshkurtë dhe afatgjatë të procesit zgjedhor.

Përparësi në këtë konkurs kanë ata që veç më kanë qenë vëzhgues për organizatën në proceset e mëparshme zgjedhore, si dhe ata që i kanë vizituar seminaret për gazetari qytetare. Megjithatë, të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë aplikim, ndërsa komisioni i posaçëm do ta bëjë seleksionimin përfundimtar. Një nga rregullat është se nuk mund të bëhesh vëzhgues për dy organizata njëkohësisht. Aktivistë partiakë nuk kanë të drejtë të aplikojnë.

Duke e marrë parasysh se deri tani kanë arritur një numër i madh i paraqitjeve, nëse jeni të interesuar ta vëzhgoni procesin zgjedhor, shpejtoni dhe aplikoni!