Kategoritë

KOMUNITETE CIVILi dhe Komuna e Kumanovës nënshkruan Memorandum për bashkëpunim kundër ekstremizmit të dhunshëm

CIVIL -Qendra për Liri dhe Komuna e Kumanovës dje e nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Memorandumin e nënshkruan Xhabir Deralla, në emër të CIVILit dhe kryetari i Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski.

“Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, nga kryetari Maksim Dimitrievski, në emër të Komunës së Kumanovës, do të mundësohet bashkëpunim më cilësor i Civilit me palët e prekura në domenin e parandalimit nga ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizimi, dhe kuptohet edhe me sfidat në lidhje me terrorizmin”, deklaroi Xhabir Deralla nga Civili.

“Ekstremizmi si temë është i pranishëm në përditshmërinë tonë dhe nuk jemi imunë ndaj tij. Të gjithë në një mënyrë jemi ekstremistë në formë të caktuar…por kjo është në rregull nëse është në kontroll të caktuar. Çdo gjë që do t’i tejkalojë kornizat krijon problem serioz për të gjithë ne si individë, por edhe s shoqëri. Kjo temë është aktuale, mbi të cilën punohet nga viti 2001, por mendoj se është momenti i duhur për angazhimin më serioz edhe në nivel të komunës”, deklaroi Maksim Dimitirievski, kryetari i komunës së Kumanovës.

Pas nënshkrimit të Memorandumit u mbajt takim punues “Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm” me përfaqësues të pushtetit lokal, shkollave, policisë, sektorit qytetar dhe përfaqësues të institucioneve që punojnë mbi këtë problematikë.

Ngjarjet janë në kornizat e projektit “Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm”, i mbështetur nga Ambasada e SHBA në Shkup.

Teksti dhe fotografia: Biljana Jordanovska

Përpunimi i tekstit: Dijana Tahiri