Kategoritë

MPB Departamenti për çështje administrative do të punojë më 14 dhe 15 tetor

Ministria e punëve të brendshme i njofton qytetarët se të gjithë departamentet për çështje administrative do të punojnë të shtunën dhe të dielën, gjegjësisht me 14 dhe 15 tetor.

Gjitha kërkesat për të nxjerr letërnjoftim (të dëmtuar, humbur apo të vjedhur), sipas procedurës ligjore, do të aprovohen në formë të përshpejtuar në të gjitha departamentet rajonale për çështje administrative pranë Ministrisë së punëve të brendshme edhe atë vetëm nëse kërkuesi nuk posedon dokument biometrik.

Kërkesat për letërnjoftime do të aprovohen në formë të shpejtë duke kyçur edhe të shtunën (14.10.2017) deri në ora 16.30. Menjëherë pas pranimit të aplikimeve për letër njoftime, Reparti i informatikës do t’i përpunojë dhe to t’i dërgon deri tek sektori kompetent për shpërndarje në kohë të duhur, deri tek Departamenti për çështje administrative. Në ditën e zgjedhjeve (e diel, 14.10.2017) Departamenti për çështje administrative do të punoj vetëm me lëshime të letërnjoftimeve nga periudha prej 07.00 deri 19.00h.