Kategoritë

Filluan arrestimet, filluan rrahjet, filloi edhe vrasjet … Kështu është gjithmonë, errësira më e madhe është para agimit. Dhe nuk është hera e parë, apo jo, siç do të...

Shiko për zotin, komentin për qëndrimin e Zaevit dhe LSDM-së, si dhe të mbarë strukturave që organizojnë protestat civile, se nuk shkohet në Vjenë derisa nuk anulohet falja dhe...

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i cili i mundëson kryetarit të shtetit që të falë persona që kanë bërë krime zgjedhore dhe vepra tjera të rënda penale, përsëri e polarizoi...