Kategoritë
2001 Marrëveshja kornizë e Ohrit – ballafaqim me të kaluarën ose rrugë drejt ardhmërisë?

Marrëvshja për paqe, ndërprerje të konfliktit të armatosur ose inkuadrimi në jetë të përbashkët i bashkësive etnike në Maqedoni,...

KOSOVË 177 të vdekur dhe 500 të lënduar nga minat nga ndeshjet luftarake!

Radio Televizioni i Kosovës informoi se nga eksplozionet e minavet të mbetura nga ndeshjet luftarake në vitin 1999, e...

MARRËVESHJA E OHRIT ANKETË: “Asgjë nuk ka ndryshuar, vazhdimisht gënjejnë!”

CIVIL Media i pyeti qytetarët në qendrën e Shkupit dhe në Çarshinë e Vjetër, si e vlerësojnë gjendjen në...

KOLUMNË Këshilltar i veçantë në kabinetin e Ministrisë së Kulturës

Të nderuar e të dashur miq, njerëz të mirë, bashkëqytetare e qytetarë, do të doja të ju informoj se...