Kategoritë
KOLUMNË Ka dallim – mes sallatave e platformave kombëtare!

Nga “Platforma Shqiptare” e trumbetuar në të gjitha anët, me ndihmë të Prishtinës e Tiranës bile, para ca ditëve,...