“Nëse doni të aplikoni për qertifikatë të lindjes dhe nëse e shihni faqen e tyre, do të shihni se ajo nuk është e sigurt, do të vëreni se ka...