Kategoritë

Disa persona të moshës së re dhe të mitur, të vendosur në strehimoren Çiçino Sello në Shkup, e shfrytëzojnë transportin publik të qytetit që të ngrohen dhe pushojnë, lajmëron...

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është e obliguar që deri në mars të këtij viti, nëpërmjet Qendër për Çështje Sociale të Qytetit të Shkupit të sigurojë strehim në...