Kategoritë

Sot, në konferencën për styp të CIVIL –Qendrës për Liri, zyrtarisht u shënua fillimi i dy projekteve metiadike, portalet informative të CIVIL Media: www.civilmedie.mk dhe www.civilalb.info, me mblshtetje nga...