Kategoritë

Pas dorëheqjeve të kryetarit të KSHPK-së Igor Tanturovski, dhe më herët edhe të anëtarit të Komisionit dhe kryetar i mëparshëm Goran Milenkov, mbrëmë dorëheqje dhanë edhe anëtarët Sejdi Halili,...