Kategoritë

Ndalesë të paraqitjeve të këngëtarëve dhe Di-xhej-ëve  në të gjitha objektet hotelierike, kufizim i zërit të muzikës deri 55 decibel dhe ulje të numrit të njerëzve të cilët mund...